Anitas projekční ateliér

 

Projekty, dokumentace, stavby a rekonstrukce

Náplní firmy je především projektování staveb, a to od fáze zpracování studií a návrhů až po jednotlivé stupně dokumentace. V oblasti inženýrské činnosti nabízíme zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, územního souhlasu a souhlasu s ohlášením stavby, stavebního dozoru a zajištění kolaudace stavby. Na projektovou kancelář navazuje oddělení planografie s vybavením pro běžné i velkoformátové barevné kopírování a skenování.