Projektové práce

Projekty pro:

 • rodinné domy
 • nástavby, stavební úpravy objektů
 • průmyslové stavby
 • komerční objekty
 • stavby občanské vybavenosti
 • lokality rodinných domů (komunikace a inženýrské sítě)
 • komunikace
 • inženýrské sítě
 • studny
 • čistírny odpadních vod
 • přípojky (voda, kanalizace, plyn)

 

Projekty a dokumentace

Dokumentace staveb je vypracována dle platných prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu. Projekty jsou zpracovávány k jednotlivým fázím stavby od studie až po prováděcí dokumentace a pasporty staveb.

Součástí projektů jsou dokumentace technických rozvodů v objektu (elektroinstalace, voda, kanalizace, plyn, vzduchotechnika, ústřední vytápění). Dokumentace dále obsahují požárně bezpečnostní řešení, průkaz energetické náročnosti budovy, dle potřeby hydrogeologické posudky, statické posudky a rozpočty.