Inženýrské práce

Na základě pověření investora zajistíme:

  • vyjádření a stanoviska dotčených orgánů
  • vyjádření správců sítí
  • územní rozhodnutí případně územní souhlas
  • stavební povolení případně ohlášení stavby
  • veřejnoprávní smlouvy
  • kolaudace
  • výběrové řízení dodavatele stavby