O společnosti Anitas

Firma ANITAS, s.r.o. byla založena 19. 4. 1999 jako přímý pokračovatel činnosti sdružení fyzických osob ANITAS vzniklého v roce 1991. Hlavní náplní firmy je projektová a inženýrská činnost a provádění planografických prací. Od roku 2006 se firma začala věnovat i vlastní realizaci stavebních zakázek.

 

V projekční činnosti je náplní firmy projektování v oblasti občanských, bytových a průmyslových staveb, a to od fáze zpracování studií a návrhů až po jednotlivé stupně dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a následně i prováděcí dokumentace.

 

V oblasti inženýrské činnosti je prováděno zajištění vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, územního souhlasu a souhlasu s ohlášením stavby, výkon autorského a stavebního dozoru a zajištění kolaudace stavby, vše samozřejmě včetně zajištění příslušných podkladů, vyjádření i případných průzkumů.

 

Veškeré projekty a dokumenty jsou připravovány na digitalizovaných pracovištích s možností vizualizace, v projektové činnosti převládá výpočetní technika – zpracování dokumentace pomocí integrovaného CAD systému NEMETSCHEK ALLPLAN FT včetně řešení 3D. Dvě pracoviště, dopracování dokumentace v rozsahu 2D probíhá na dalších 8 pracovištích (Archline, Design Cad) a rozpočtářské pracoviště (RTS Brno).

 

Na projektovou kancelář navazuje planografie s vybavením umožňujícím běžné kopírování formátů A4 a A3, velkoformátové kopírování a barevné kopírování v kombinaci se scanováním.

 

Dále firma spolupracuje stabilně se stálými externími spolupracovníky v oblasti ústředního vytápění a elektro.

 

V případě netypických či složitějších řešení a větších rozsahů projektových prací využívá firma osvědčené subdodavatele projektových prací, v rámci architektury a urbanismu Sia Design Liberec a Atelier Vyšehrad – Praha.

 

Ing. Tomáš Rakouský, jednatel společnosti ANITAS, s.r.o.